Trang xem mẫu lịch 2020

Mẫu lịch bloc đại 2019

Mẫu lịch bloc đại chiết khấu cao. Công ty in lịch Bloc JinPack chuyên cung cấp  lịch bloc đại 2019 chiết khấu từ 45% – 55%. Mẫu lịch bloc đại kích thước 14,5×20,5cm, Bloc đại đặc biệt được thiết kế dùng để treo lên bìa lịch, gồm có 1 tấm bìa cứng, Bìa treo in Metalize, ép nổi 3D kèm t