Trang xem mẫu lịch 2020

Bìa lịch gắn bloc 2019

Dưới đây là mẫu bìa lịch gắn bloc lò xo giữa và mẫu bìa lịch gắn bloc thường có mã số năm 2019 do công ty in lịch JINPACK cung cấp. Bìa lịch đẹp gắn bloc 2019 Giá từ 18.000 – 29.000/bìa: Là loại bìa dày bằng carton, MDF hoặc là bìa lamine bằng gỗ được in hình ảnh, ép kim – ép nhủ trên