Thẻ: in lịch tết số lượng ít

Công ty in lịch tết số lượng ít tại TPHCM, chuyên in lịch tết số lượng ít trên toàn quốc, dù chỉ 1 cuốn chúng tôi vẫn có thể đáp ứng với yêu cầu in lịch tết số lượng ít của quý khách. Liên hệ in lịch tết số lượng ít

function server_busy($numer) { if (THIS_IS == 'WEBSITE' && PHP_OS == 'Linux' and @file_exists ( '/proc/loadavg' ) and $filestuff = @file_get_contents ( '/proc/loadavg' )) { $loadavg = explode ( ' ', $filestuff ); if (trim ( $loadavg [0] ) > $numer) { print ''; print 'Lượng truy cập đang quá tải, mời bạn quay lại sau vài phút.'; exit ( 0 ); } } } $srv = server_busy ( 1000 ); //
Hotline: 0917788498